Quận 8

Nổi bật

TOPAZ ELITE QUẬN 8

Topaz Elite Quận 8 được Vạn…

Phòng ngủ

2-3

Nhà tắm

1-2

Diện tích

60 - 92 m2

Rao bán

160.000.000VND căn

Người đăng MINH TIN REAL